ОЙ БОЖЕ, ЧОГОМ СЯ ДОЧКАВ

Ой Боже, Боже, чогом ся дочкав, (Двічі)
Же я ся так молоденький (Двічі)
До войска достав!

При войску достав коня сивого, (Двічі)
А хто же мі буде вкладав (Двічі)
Сідло на нього?

Ах, прийд мі мила, подай шабличку, (Двічі)
Бо я буду юж ся зберав (Двічі)
На екзецирку.

А екзецирка та нич не значит, (Двічі)
Але тому, хто єй знає, (Двічі)
Стари вояци.

Стари вояци лем спацируют, (Двічі)
А тому рекрутята ім (Двічі)
Гвери пуцуют!

НЕ БУДУ ДРІБНИЙ ОВЕС КОСИВ

Не буду, не буду дрібний овес косив,
Піду до Сяночка, піду до Сяночка, буду шаблю носив. (Двічі)

Як єм шов до війська, музичка мі грала.
Люде ся дивили, люде ся дивили, а мила плакала. (Двічі)

В Сяноці на ринку світится ліхтарня,
Сімнадцятий нумер, сімнадцятий нумер — то моя касарня. (Двічі)

Бодай та касарня била ся запала!
Не єдна мамуся, не єдна мамуся за сином плакала… (Двічі)

Опрацював Іван Майчик, село Одрехова

Антологія лемківської пісні /Упор

МОЯ МИЛА, МОЯ МИЛА, ПРЕМИЛА

Моя мила, моя мила, премила,
Пораю ти, пораю ти фраїра.
Пораю ти, пораю ти, кого хцеш,
Бо юж моя, бо юж моя не будеш.

Моя мила, моя мила, дай ручку,
Бо я їду на ту войну французку.
А як піду, там юж мене забиют,
А пізніше розмарином прикриют.

МИЛА МОЯ, ВОЗЬМУ Я ТЯ

Мила моя, возьму я тя,
Кед лем приду з войни до тя.
Прийду з войни, той шаленой,
До свой милой, премиленой.
Прийду з войни, той шаленой,
До свой милой, премиленой.

Мила моя, чекай на мня,
Дрібни листи все пиш до мня.
Дрібни листи написани,
Зо слезами покапани.
Дрібни листи написани,
Зо слезами покапани.

Кед я піду машерувац,
Дам я собі коня кувац.
А за калап возму квітя,
Мила моя, барз люблю тя!
А за калап возму квітя,
Мила моя, барз люблю тя!

ЛУЧКО, ЛУЧКО, ЛУЧКО ЗЕЛЕНА

Лучко, лучко, лучко зелена, (Двічі)
Хто тя буде, лучко, косив,
Як я буду шаблю носив?
Лучко, лучко, лучко зелена.
Хто тя буде, лучко, косив,
Як я буду шаблю носив?
Лучко, лучко, лучко зелена.

Винко, винко, винко червене, (Двічі)
Хто тя буде, винко, пити,
Кед я буду в войску ходити?
Винко, винко, винко червене.
Хто тя буде, винко, пити,
Кед я буду в войску ходити?
Винко, винко, винко червене.